Jesteś tu: Dotacje

Dotacja

Dotacje

 

"System usług informatycznych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie"

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza." Działania 2.2. "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowane 85% inwestycji.

Dotacja

Dotacje

"Wymiana aparatu RTG w celu poprawy jakości i dostępności usług z zakresu diagnostyki obrazowej dla mieszkańców całego kraju"

SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie, przystąpił do realizacji Projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-009/08 wymiany aparatu RTG w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 r.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zostanie sfinansowanie 85% inwestycji.

Szpital zapewnia świadczenia w zakresie szeroko profilowego leczenia i profesjonalnej pielęgnacji wszystkim pacjentom z całego obszaru kraju. Pozyskane środki z Unii Europejskiej umożliwią wykonywanie wysokiej jakości badań z zakresu diagnostyki obrazowej.

Instytucją Wdrażającą Projekt za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.